Loading...

NEWS & EVENT

ข่าวสารและกิจกรรมต่างๆ ของยูด้า
Home / News & Event

MOTOR EXPO 2014 กับบูทรถพลังงานไฟฟ้ายูด้า

Motor Expo 2014 วันที่ 1-10 ธ.ค. 2557 เมืองทองธานี

ถวายรถพลังงานไฟฟ้าแด่สมเด็จพระเทพ

บริษัท ยูด้ามอเตอร์ จำกัด ได้ถวายรถพลังงานไฟฟ้าแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เพื่อใช้ตามพระราชอัธยาศัย

ส่งมอบรถให้โรงเจ

ส่งมอบรถให้โรงเจ